Tất cả bình luận của post #3

Chủ đề:
[Quotes - Tiếng Trung] Những câu nói tiếng trung hay
 1. Mít Ăn Hại
  Mít Ăn Hại
  Ô kê đồng chí! Thầy chờ đồng chí chiêu sinh đó =))
  1/7/21
 2. Đĩa Bay Hết Xăng
  Đĩa Bay Hết Xăng
  Đợi tui chạy deadline xong phát, mở ra 2 đứa vô ngồi ca thán khóc lóc vì sắc đẹp và trí tuệ người thầy =))))
  1/7/21
 3. Mít Ăn Hại
  Mít Ăn Hại
  Mở lẹ để zô tranh ghế đầu nè =))) hứa sẽ chăm =)))
  1/7/21
 4. Đĩa Bay Hết Xăng
  Đĩa Bay Hết Xăng
  =))))) Tôi cũng đang nghĩ hay mở cái lầu đề tên "Lớp Triết học vị nhân sinh của thầy Lê" để dẩy đầm trên forum =)))))))))
  1/7/21
 5. Mít Ăn Hại
  Mít Ăn Hại
  Đồng chí nhanh quá ha =))))) tui sẽ đem cái sự triết học của thầy lan toả mọi nơi =))))
  1/7/21
 6. Đĩa Bay Hết Xăng
  Đĩa Bay Hết Xăng
  Đang chạy deadline mà thấy cũng phải log vô thả thính cho phát nà =))))))))
  1/7/21